Trinlingual service – Cumann Gael na h’Aglaise 16 February 2013

Beidh seimineár, seoladh leabhair dhátheangaigh agus Urnaí na Nóna trítheangach in Ardteampall Chríost ar 16 Feabhra 2013. Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag seoladh leabhair,An Chomaoineach Naofa agus Seirbhís Eile de chuid Eaglais na hÉireannchun adhradh dátheangach a éascú. Beidh toscaireacht ann ón Bhreatain Bheag agus beidh seisiún eolais ann ag 2i.n. ag déanamh cur síos ar cad atá faoi chaibidil acu san Eaglais sa Bhreatain Bheag chun áit níos suntasaí a thabhairt don Bhreatnais i saol na hEaglaise ansin.  Easpag Bangor, an Fíor-Urr. Andrew John, a bheidh mar cheann ar an toscaireacht  agus áireofar uirthi Cynog Davis Uas., iar-TP agus CT don Ceredigion, an Canónach Urr. Nia Catrin Williams, Deoise Bangor, agus an tUrr. Gwynn ap Gwilym, Comhairleoir na nEaspag ar Ghnóthaí Eaglasta.  Labhróidh Easpag Chaisil agus Osraí, an Fíor-Urr. Michael Burrows (éarlamh Chumann Gaelach na hEaglaise), an tArd-Deagánach Gary Hastings, agus Dáithí Ó Maolchoille ar na hábhair seo chomh maith i gcomhthéacs Éireannach.

Beidh seoladh foirmiúil an leabhar nua seirbhísí ar siúl ar 5.i.n. agus leanfar le hUrnaí na Nóna trítheangach.   Bíonn a blas is a séis féin ag gach teanga agus tá rún againn oibreacha iontacha Dé a fhógairt i ngach teanga dár gcuid. Tuilleadh eolais:  Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge  085 1632 772  nówww.facebook.com/gaeleaglais   moc.liamg@sialgaeleag

____________________________________

On 16 February 2013 there will be a seminar, launch of a new bilingual services book and trilingual Evensong in Christ Church Cathedral, Dublin. Cumann Gaelach na hEaglaise is launching a new bilingual services book,  An Chomaoineach Naofa agus Seirbhísí Eile de chuid Eaglais na hÉireann.  Holy Communion and Other Services of the Church of Ireland  to facilitate bilingual worship. There will be a delegation from Wales and an information session where we will learn of the measures under consideration in the Church in Wales to give the Welsh language an enhanced place in the life of the Church there.   The delegation will be led by the Bishop of Bangor, the Rt. Rev Andrew John, and include Mr. Cynog Davis, former MP and AM for Ceredigion, Rev Canon Nia Catrin Williams, Diocese of Bangor and Rev. Gwynn ap Gwilym, Bishops’ Adviser for Church Affairs.  The Bishop of Cashel and Ossory, the Rt Rev Michael Burrows (patron of Cumann Gaelach na hEaglaise), Archdeacon Gary Hastings, and Dáithí Ó Maolchoille will also speak to these issues in an Irish context.

The formal launch of the new services book will be in the Crypt at 5.00pm followed by  trilingual Evensong.  Every language has its own atmosphere and melody, and we hope to proclaim the wonderful works of God in all our languages.

Further information is available from: Caroline Nolan, Irish Language Development Officer
Tel: 085 1632772  or moc.liamg@sialgaeleagor www.facebook.com/gaeleaglais

SHARE THIS POST

Newsletter Sign Up

Please fill in the information below and click the ‘subscribe’ button to sign up for our regular e-newsletter:
* indicates required
Please tick below that you are happy for Christ Church Cathedral to contact you via email with our regular newsletter:
You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.